Časopis Pre ženy 2009/2010

V máji 2009 sme vydali naše prvé číslo časopisu pod titulom Pre Ženy v spolupráci s Badam creative, s. r. o. Počas dvoch rokov sa vydali 4 čísla. Lifestylový časopis Pre ženy bol určený pre príjemné a oddychové čítanie, ktorý obsahoval rôzne rady, tipy, recepty, rozhovory a súťaže. Išlo o nepredajný časopis. Distribúciu tohto časopisu sme zabazpečovali cez krajské organizácie do všetkých regiónov Slovenska, najmä na miesta, kde boli koncentrované ženy – materské centrá, školy, nemocnice, nákupné strediská a pod. Jednotlivé vydania časopisu si môžete prezrieť pod uvedeným textom.

uzs-casopis-2010-2

uzs-casopis-2010-1

uzs-casopis-2009-1

uzs-casopis-2009-2