Festival Aničky Jurkovičovej

O FESTIVALE

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov si prostredníctvom vybraných inscenácií slovenskej a svetovej dramatickej tvorby kladie za cieľ priblížiť postavenie ženy v živote spoločnosti. V oficiálnom názve má festival meno jednej z prvých slovenských ochotníckych herečiek Aničky Jurkovičovej. Rozhodujúcim sa stal fakt prvenstva ženy – herečky učinkujúcej v čisto mužskej spoločnosti hercov – ochotníkov, ale i hlboký národný podtón divadelných aktivít mladej štúrovskej ochotníckej sružiny, ktorej sa stala súčasťou a v neposlednom rade je to rodisko Aničky Jurkovičovej, Nové Mesto nad Váhom, miesto konania festivalu.

Laureáti festivalu

2016   XIX. FAJ: Divadlo 21, Opatová
2015   XVIII. FAJ: Dubnické divadlo, Dubnica nad Váhom
2014   XVII. FAJ: Hriňovské divadlo, Hriňová
2013   XVI. FAJ: Divadlo Brod, o.s., Uherský Brod
2012   XV. FAJ: Divadelný súbor Kultúrno-umelecký spolok Zvolen, Kulpín – Srbsko
2011   XIV. FAJ: DS Jána Chalupku Brezno
2010   XIII. FAJ: Ochotnícke divadlo KIS Kysáč
2009   XII. FAJ: Divadielko galéria Nové Mesto nad Váhom
2008   XI. FAJ: SDOS – DSD Javorina pri MsKS v Novom Meste nad Váhom
2007   X. FAJ: Trenčianske hradné divadlo
2006   IX. FAJ: KIS Kysáč – Srbsko
2005   VIII. FAJ: SDOS – DSD Javorina pri MsKS v Novom Meste nad Váhom
2004   VII. FAJ: DS Terra Wag Šaľa
2003   VI. FAJ: Divadlo na hambálku Malacky
2002   V. FAJ: Celkom malé divadlo pri Slov. pohronskom javisku a MsKS v Leviciach
2001    IV. FAJ: DS Hviezdoslav pri Mest. kult. centre Spišská Nová Ves
2000   III. FAJ: Divadlo G pri MsKS a ZO ZDOS pri Gymnáziu v Trebišove
1999   II. FAJ: Slovenské pohronské javisko Levice pri Mestskom osvetovom stredisku v Leviciach a ZO ZDOS
1998   I. FAJ: DS A pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi

OCENENIE KVET TÁLIE
Ocenenie pod názvom Kvet Tálie sa na festivale A. Jurkovičovej udeľuje od roku 2002. Ide o tradíciu odhaľovania tabuliek s menom a podpisom významných ženských hereckých osobností slovenského divadla vo vestibule mestského kultúrneho strediska.

Udelené Kvety Tálie
2016   Ida Rapaičová, hosťujúca členka Divadla Nová scéna
2015   Eva Landlová, hosťujúca členka Divadla Nová scéna
2014   Eva Kristínová, členka Cinohry SND
2013   Zita Furková, herečka a režisérka, zakladateľka Divadla Astorka Korzo ´90, majiteľka dabingových štúdií a videoštúdia
2011   Emília Vášáryová, členka Činohry SND, hosťuje v pražskom Divadle Na zábradlí a v Činoherním klubu
2012   Eva Rysová, členka Divalda Nová scéna
2010   Božidara Turzonovová, členka Činohry SND
2009   Soňa Valentová, členka Činohry SND
2007   Magda Paveleková, herečka a zabávačka, členka divadla Nová scéna v Bratislave
2008   Zdena Grúberová, členka Činohry SND
2006   Viera Jamnická, herečka, astrologička a spisovateľka, v rokoch 1929-1969 bola členkou Čnohry SND
2005   Eva Krížiková, členka Činohry SND
2004   Viera Strnisková, členka Činohry SND
2003   Marína Kraľovičová, členka Činohry SND
2002   Katarína Kolníková, herečka a speváčka, ktorá pôsobila v Radošinskom naivnom divadle