Projekt – Minikroje

V snahe pozdvihnúť svoju činnosť a stať sa finančne nezávislejšou organizáciou sme vypracovali v roku 1996 projekt – „Minikroje“.  Projekt spočíval vo výrobe autentických slovenských krojov detailne zachytených na figurínach bábik. Vďaka schváleniu žiadosti o grant z programu Democracy Network a podpore Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa mohol tento zámer naplniť.  Kladný dopad projektu sa prejavil na zvýšení zamestnanosti. Viac ako 100 žien získalo prácu formou verejnoprospešných prác. V katalógu sa nachádza 156 krojovaných bábik s aktuálnou fotkou a odborným popisom. Veríme, že predkladaný katalóg Vás zaujme a oceníte skutočnú krásu slovenského dedičstva.