Kontakt

Únia žien Slovenska
Súbežná 2
811 04 Bratislava

IČO: 00417491
DIČ: 2020298566
Bankové spojenie:
uniazien@uniazien.sk

MUDR. IRENA BELOHORSKÁ, PHD.
predsedníčka ÚŽS
belohorska@uniazien.sk

Únia žien Slovenska