Kontakt

Únia žien Slovenska
Súbežná 2
811 04 Bratislava

IČO: 00417491
DIČ: 2020298566
Kontakt: uniazien@uniazien.sk

PhDr. Jana Vaľová 
predsedníčka ÚŽS

Únia žien Slovenska