Krajšie Vianoce v Krízovom centre SOS

Okrem radostných chvíľ spojených s vianočnými sviatkami si určite väčšina z nás viac uvedomovala, že máme okolo seba mnoho ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vďaka manželke čínskeho veľvyslanca mali krajšie Vianoce ženy v Krízovom centre SOS v Rimavskej Sobote.

Dňa 21.12. 2016 zavítala pani LIAO Yuancui do Rimavskej Soboty. Cieľom návštevy bolo slávnostné odovzdanie vecných darov (napr. práčka, mixér, posteľná bielizeň a pod.) Krízovému centru SOS. Už v minulosti čínska ambasáda prispela v sume 10 000 dolárov na zariadenie kuchyne v  centre.

Pri tejto udalosti nechýbala riaditeľka a zakladateľka Krízového centra PaedDr. Helena Husárová a predsedníčka ÚŽS MUDr. Irena Belohorská, PhD. V rámci tohto stretnutia sa snažili pani LIAO Yuancui bližšie priblížiť zložitú sociálnu situáciu v tomto regióne, ktorú spôsobuje najmä vysoká miera nezamestnanosti a vyššia pôrodnosť detí s postihnutím (Downov syndróm). Radostné privítanie tejto návštevy bolo aj v občianskom združení Vienala (VIE-viera, NA-nádej, LA-láska), ktoré zameriava svoju činnosť na úseku starostlivosti o ťažko postihnuté deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím. So vzácnou návštevou sa stretol aj primátor Rimavskej Soboty JUDr. Jozef Šimko na mestskom úrade.

Pani Yuancui si pri návšteve Krízového centra prezrela jeho skromné priestory a zoznámila sa s obyvateľmi centra. Pre ženy s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sa stalo ich domovom. V súčasnosti si niektoré z nich privyrábajú vykladaním tovaru v obchodných reťazcoch alebo v gastronómií (výroba šalátov atď.)

Pani LIAO Yuancui spoločne s pani podpredsedníčkou ÚŽS MUDr. Irenou Belohorskou, PhD. spoločne prestrihli symbolickú pásku, ktorou odovzdali dary do užívania centru. Nechýbalo ani dojatie a na záver tohto slávnostného aktu pani LIAO Yuancui vyslovila peknú myšlienku, ktorú si dodnes pamätá od svojej mamy – jednu ruku máš na to, aby si sa sám o seba postaral a tou druhou máš pomáhať druhým. Sme veľmi vďačné za materiálnu pomoc, ktorá zlepší životné podmienky v Krízovom centre SOS.

Článok z tejto udalosti nájdete v dvojtýždenníku Gemerské zvesti v jeho januárovom vydaní (http://www.rimavskasobota.sk).