O nás

Únia žien Slovenska – KTO SME

Občianske združenie Únia žien Slovenska (ďalej len „ÚŽS“)

Sme nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združujúca ženy od 16 rokov. Snažíme sa zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a podporovať ich rozvoj. V roku 2015 sme oslávili 70. výročie nášho založenia. Naša história je spojená so Slovenským zväzom žien, sme jeho nástupníckou organizáciou. Do novembra 1997 sme fungovali pod názvom Demokratická únia žien Slovenska. V súčasnosti máme takmer 12 000 členiek registrovaných vo ôsmich krajských organizáciách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.

Vízia
Byť tu pre ženy aj v 21. storočí.

Poslanie
Našim poslaním je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

Hodnoty
Sme zanietené v aktivitách, ktoré vykonávame.
Sme bojovné za naše práva.
Sme hrdé na naše tradície.
Sme silné, lebo sa nebojíme riešiť problémy.
Sme vnímavé na dianie okolo nás.
Sme otvorené tomu, čo bude mať pozitívny dopad na našu členskú základňu.

Únia žien Slovenska – ČO ROBÍME

V rámci nášho fungovania sa zameriavame najmä na:

  • dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín,
  • angažovanie sa proti formám diskriminácia a intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, spoločenskom živote,
  • poskytovanie pomoci chorým a sociálne slabším,
  • zachovanie slovenských tradícií,
  • organizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích podujatí,
  • spolupráca s verejným sektorom a rôznymi inštitúciami (nemocnice, nadácie a podobne),
  • usporadúvanie diskusií – okrúhle stoly.