Pomôžte nám

Darujte 2%
Názov organizácie: Únia žien Slovenska
Sídlo organizácie: Súbežná 2, 811 04 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00417491
IBAN:
Únia žien Slovenska je od roku 2005 prijímateľom 2% z daní, podľa §50 Zákon o daní z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov. Získané prostriedky sú použité na:
• sociálne účely a podporu zdravia (pomoc rodinám v hmotnej núdzi, rekondičný pobyt pre onkopacientov a podobne)
• kultúrno-spoločenské, športové-charitatívne aktivity
Budeme Vám vďační, ak 2% z dane venujete ženskej organizácii-Únia žien Slovenska.

Buďte naším partnerom
Hľadáme partnerov, ktorí chcú prispievať k naplneniu zámerov a cieľov uvedených v našich  stanovách.
Výhody z partnerstva pre Vás:
• ÚŽS je dôveryhodné občianske združenie s dlhoročnou tradíciou,
uvádzanie mena a loga na podporenej udalosti,
vzájomné zdieľanie článkov, aktualít a podobne,
dôstojné miesto medzi partnermi ÚŽS na webovej stránke,
propagácia partnera prostredníctvom sociálnej siete – Facebook.
Ak ste sa rozhodli pre výhodnú partnerskú spoluprácu, kontaktujte nás, určite sa spolu dohodneme.

Spolupráca
Radi privítame fyzickú osobu/právnickú osobu, to je každého, kto chce priložiť ruku k dielu a spoločne sa podieľať na našich aktivitách. Spolupráca môže mať jednorazový charakter alebo dlhodobú spolupráca. Pomôžu nám aj Vaše skúsenosti, dobré rady a nápady, ktoré spestria činnosť nášho občianskeho združenia a prinesú spokojnosť našich členiek.

Iná pomoc a podpora
Pomôcť nám môžete aj prostredníctvom poskytnutia finančného/nefinančného daru. Finančné prostriedky budú slúžiť pre Vami zvolený účel/miesto alebo podľa aktuálnej potreby. V prípade, že by ste sa chceli stať dobrovoľníkom v našej organizácii, prosím, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.