Pridaj sa

Chceš sa stať členkou, ale nevieš ako?

Tu nájdeš postup, ako sa k nám pridať. Už z názvu organizácie vyplýva, že ide o ženskú organizáciu, preto je členstvo v občianskom združení len pre ženy a je dobrovoľné. 

1. Členkou sa môže stať každá občianka Slovenskej republiky, ako aj občianka iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenska, ak dosiahla vek 16 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS.
2. Každá záujemkyňa musí písomne požiadať o členstvo.
3. Po vyplnený prihlášky je potrebné ju odovzdať krajskej organizácií alebo zaslať na ústredie (adresu nájdete v kontaktoch).
4. Každej prijatej členke je vydaný evidenčný list potvrdzujúci jej členstvo.
5. Z členstva v občianskom združení Únia žien Slovenska vyplýva povinnosť ročne platiť členský príspevok.
6. To je všetko, je to veľmi jednoduché. Vitajte, medzi nami.

Bližšie informácie o členstve nájdete v Dokumentoch/Stanovy.