Oznam o súťaži Vansovej Lomnička

Pri príležitosti jubilejného 50.výročia Festivalu umeleckého prednesu prózy a poézie Vansovej Lomničky sa budú konať okresné a následne po nich krajské predkolá v mesiacoch február a apríl. Víťazky krajských kôl sa zúčastnia celoslovenskej súťaže v Banskej Bystrici dňa 28.-29. apríla 2017. Pre bližšie informácie o priebehu súťaže Vansovej Lomnička kontaktujte krajskú predsedníčku podľa Vášho trvalého bydliska.

KO Prešov
Anna Cápová
capová.anna45@gmail.com
0915958822

KO Trnava
Mgr. Helena Cáková
helena.cakova@gmail.com
0907 369 430

KO Žilina
Alena Kuniaková
0904 130 759
alenakuniakova@hotmail.com

KO Košice
Mária Huštatyová
hustatyova@gmail.com

KO Banská Bystrica
PaedDr. Helena Husárová
0911440 118
h.husarova@zoznam.sk

KO Nitra
Mgr. Eva Kuklová
0903 216 405
alebo
Mgr. Dana Gundová (riaditeľka krajského osvetového strediska)
0911 221 466

Tešíme sa na Vás!