Prihláška

Do Súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky a dodrží všetky pravidlá Súťaže. Účastník/čka Súťaže mladší ako 15 rokov sa môže zapojiť iba so súhlasom zákonného zástupcu alebo opatrovníka uvedeného v prihláške do súťaže. Podmienkou účasti na Súťaži je zaslanie riadne a úplne vyplnenej podpísanej prihlášky. Prihlášku možno zaslať poštou spolu s vyrobenou taškou na adresu sídla Únie žien Slovenska alebo na krajské organizácie Únie žien Slovenska. Elektronicky podpísanú a naskenovanú prihlášku je možné poslať e-mailom na adresu uniazien@uniazien.sk s tým, že je následne potrebné originál prihlášky priložiť k vyrobenej taške.  Účasť v Súťaži je bezplatná.  Súťaž prebieha na území celej Slovenskej republiky v termíne od 15.07.2019 do 10.10.2019. V tomto termíne môžu fyzické osoby posielať s voje prihlášky a následne, najneskôr do 10.10.2019 musia poslať vyrobenú tašku do Únie žien Slovenska.

Prihlášku si môžete stiahnúť tu –> Prihláška do súťaže Projekt Iniciatíva Creativa 2019