Protifašistickí bojovníci pri soche Partizána a vyznamenanie Ludvíka Nábělka

 Banská Bystrica – V predvečer Osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici sa pri soche Partizána pri malej železničnej stanici konala pietna spomienka na hrdinov Povstania, ktorú zorganizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici.

Pietny akt pri soche Partizána

Spolu s protifašistickými bojovníkmi a zástupkyňami Únie žien Slovenska z Banskej Bystrice sa pod sochou Partizána stretli viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík, tajomník Ústrednej rady SZPB Viliam Longauer, predseda ZO SZPB Stred – Banská Bystrica Ján Žiško spolu s vyznamenaným poslancom MsZ a dlhoročným členom SZPB Ludvíkom Nábělkom.

Prítomných privítal Ján Žiško. Po úvodnom slove prišlo k udeleniu vyznamenania. Ústredná rada SZPB za dlhodobú aktívnu činnosť udelila Ludvíkovi Nábělkovi medailu Milana Rastislava Štefánika, ktorú mu za potlesku zúčastnených odovzdal tajomník UR SZPB Viliam Longauer.

Zdroj: Bystricoviny.sk