Únia žien pomáha vo Vyšnej Olšave

Miestna organizácia v dedinke Vyšna Olšava pomáha obyvateľov. Šikovným ženám, ktorým nie je ľahostajná terajšia vážna a život ohrozujúca situácia. Rozhodli sa ušiť rúška a postupne ich budu roznášať všetkým ľudom, ktorý ich najviac potrebujú. Zato im patrí veľké ĎAKUJEM.